آشنایی با نبرد تیروکمان

نبرد با تیروکمان یا همان بازی آرچری ورزشی است ترتیبی از ورزش تک نفره که تیراندازی با تیروکمان است و یک ورزش گروهی که برای مبارزه دو تیم ایجاد شده است این بازی مانند پینت بال میتواند سناریو های مختلفی داشته باشد و در هر جا و مکان مناسبی قابل اجراست