تخفیف های داغ باشگاه

باشگاه ستارگان شرق در جهت تشویق بازیکنان همچنین در جهت رضایت مشتریان خود تخیففی را جهت سرپرستان گروه در نظر گرفته است :

در این صورت شما دوستانی که جهت ایجاد گروه و مسئولیت سرپرستی گروه را عهده دار میباشید میتوانید به صورت رایگان از ورودیه و گلوله رایگان استفاده نمایید